Tractaments

Proporcionem els tractaments més adients per tal de reduir i/o eliminar la simptomatologia visual a qualsevol edat

El nostre objectiu és que tothom pugui desenvolupar les activitats del seu dia a dia amb el màxim confort i eficàcia, augmentant així la qualitat de vida del pacient. 

La rehabilitació visual, teràpia visual o entrenament visual, que seria la traducció literal de l’anglès visual training és el programa de tractament optomètric per excel·lència en el camp del desenvolupament visual. El seu objectiu és potenciar i corregir les mancances del sistema visual.

En la teràpia visual no només es procura que les persones assoleixin una bona visió sinó que també s’assegura que el pacient assoleixi l’habilitat d’utilitzar la seva visió d’una manera òptima i còmode, intentant evitar el sobreesforç. Per obtenir un resultat efectiu serà necessari que el procediment sigui personalitzat i supervisat per un optometrista especialitzat en rehabilitació visual ja que aquest tractament actuarà tant a nivell muscular com a nivell neurofisiològic.

Com que la nostra visió està en constant desenvolupament durant tota la nostra vida el sistema visual pot patir canvis en qualsevol moment, així doncs, la teràpia visual serà una eina imprescindible per realitzar tractaments en el sistema visual tant en adults com en nens.
Durant el tractament de la teràpia visual caldrà analitzar els problemes de visió des d’un punt de vista personal i alhora general:

1. Personal perquè dos persones poden tenir el mateix problema visual, però per exemple, estan en etapes de creixement diferent; o potser tenen dos tipus de feina molt diferent i per tant diferents demandes visuals.

2. General perquè tractarem el sistema visual com a part integrat a l’organisme i és que no hem de perdre de vista que no només són dos ulls els que tractem, sinó una persona amb un conjunt d’altres habilitats, emocions i necessitats. Per tant, pels optometristes serà necessari tenir contacte directe amb altres professionals com oftalmòlegs, fisioterapeutes, osteòpates, psicòlegs, pediatres, mestres, logopedes, nutricionistes, podòlegs, dentistes, psicopedagogs i altres especialistes que seran indispensables per tal d’obtenir una millora íntegra i global.

Aquest tractament normalment consta d’una sessió setmanal de 50 min en consulta i uns exercicis guiats per fer a casa, durant 5 o 10 minuts màxim al dia. La durada del tractament és variable segons el grau d’afectació.

La baixa visió dificulta des de reconèixer la cara de familiars i amics fins a dur a terme activitats quotidianes com llegir, veure la televisió o cuinar, provocant una reducció d’autonomia i de la qualitat de vida.

Mitjançant la rehabilitació i adaptació de diferents tipus d’ajudes visuals com s’aconsegueix potenciar les zones de la retina encara actives i altres habilitats visuals que ens ajudaran a millorar la qualitat de vida.

Disposem d’un ampli ventall d’ajudes visuals, que seran de gran utilitat en la rehabilitació de cada cas, per assolir un millor rendiment visual.

Les ajudes poden ser:

  • Òptiques: com filtres selectius, microscopis o lupes electròniques.
  • No òptiques: com sistemes d’il·luminació, faristols o programes informàtics amb augments.

La prescripció de lents i prismes pot ser complementària a altres estratègies de tractament.

Per exemple, es pot donar el cas que per tal de solucionar els problemes específics d’un pacient el tractament idoni requereixi prescripció d’ulleres o de lents de contacte, juntament amb teràpia visual.

La funció principal d’aquesta prescripció de lents i prismes és la de corregir errors refractius: miopia, hipermetropia, astigmatisme, per vista cansada (presbícia) i per reduir o eliminar la simptomatologia del pacient: ja siguin mals de cap després de forçar la vista, ulls vermells i amb coïssor, incomoditat general o qualsevol dels signes i símptomes descrits aquí.

El cervell es protegeix erigint barreres que poden afavorir el desenvolupament de nombrosos trastorns. Les distorsions a l’escolta poden afectar la comprensió o donar una representació errònia d’una situació acústica.

El Dr. Alfred Tomatis, cirurgià otorrinolaringòleg i foniatra, va dedicar gran part de la seva activitat professional per estudiar la relació existent entre l’oïda i la veu i va postular les teories sobre el tractament dels problemes d’audició i llenguatge conegudes com les lleis Tomatis que són:

1. La veu reprodueix únicament el que l’oïda escolta.

2. Si modifiquem l’audició, es modifica instantàniament i inconscientment la veu.

3. L’estimulació auditiva sostinguda durant un cert temps modifica mitjançant un efecte de romanència la postura d’autoescola i, com a conseqüència, la seva fonació.

Amb el mètode Tomatis® es realitzen sessions d’escolta repetides utilitzant aparells especialment dissenyats per estimular el cervell i ajudar-lo a analitzar millor el missatge sensorial. La reeducació auditiva o estimulació acústica es pot dur a  terme tant en consulta com a casa.

Es treballa amb una oïda electrònica connectada a uns cascos que estimulen la conducció òssia amb una vibració a la part alta del crani i l’aèria mitjançant uns auriculars col·locats a cada orella amb un ajustament específic que fa propagar el so, en primer lloc, per l’os del crani.

La música que s’escolta a cada sessió es programa de forma específica per a cada cas en concret depenent dels resultats assolits en una primera avaluació.

A continuació es descriuen alguns símptomes associats a un problema de processament auditiu: problemes de llenguatge i dicció; respon “què?” cada vegada que li parlen, manifesta retard en l’aparició del llenguatge, parla molt alt o crida, dificultat per escoltar i recordar informació verbal, presenta o ha presentat otitis de repetició, està operat de drenatges, es tapa les orelles amb sorolls forts, confon fonemes, siguin parlats, llegits o escrits, presenta dificultats per concentrar-se si no hi ha absolut silenci i es despista amb qualsevol cosa, rendiment escolar inferior a les capacitats intel·lectuals. dificultats per llegir i escriure, dificultats de comprensió lectora, audició molesta o dolorosa, substitueixen l’expressió verbal per gestos, s’abstreuen durant les converses.

Si es presenten alguns d’aquests símptomes, és recomanable fer una revisió auditiva. El Centre d’optometria de Catalunya i la seva terapeuta, Lourdes García, estan degudament capacitats mitjançant el certificat Tomatis Développement, SA, que és el propietari de les marques registrades «Tomatis»,»Tomatis+Logo», «Solisten» i «TalksUp».

Finalment, no volem deixar de dir que el mètode Tomatis® és un programa pedagògic que no pot considerar-se ni com un tractament mèdic ni un mètode per arribar a un diagnòstic. Recordar també que el contingut d’aquesta web té un objectiu informatiu i no pot ser considerada ni un consell mèdic ni substituir-lo.

L’estimulació optomètrica es basa en l’aplicació de diferents freqüències de llum seleccionades a través dels ulls.

S’ha utilitzat clínicament durant més de 70 anys en el camp de l’optometria amb èxit clínic en el tractament de disfuncions visuals, incloent-hi estrabisme, l’ambliopia, problemes d’enfocament i de convergència.

En els últims anys, aquesta estimulació ha demostrat ser eficaç en el tractament de lesions cerebrals i trastorns emocionals.

El desenvolupament de la visió no es pot entendre sense tenir en compte el desenvolupament motor, ja que són dues cares de la mateixa moneda.

És per això que al Centre d’optometria de Catalunya oferim també el servei d’avaluació del desenvolupament motor i el tractament de reflexos primitius per part de professionals especialitzats.

Per tal d’afrontar les necessitats del nou món, el nounat ve equipat d’un repertori de moviments involuntaris. Aquests tenen la finalitat de permetre la supervivència i constitueixen la base de les accions i moviments més complexos que van sorgint durant el desenvolupament de l’infant.

Aquests moviments reben el nom de reflexos primitius o primaris. Reflexos, ja que són moviments involuntaris, automàtics i estereotipats. És a dir, no són apresos ni adquirits, no són voluntaris i, per tant, no es dirigeixen des de l’escorça cerebral sinó des d’àrees més primitives de l’encèfal, majoritàriament des del tronc encefàlic.

Els reflexos primitius tot i que la majoria són presents en néixer o durant les primeres setmanes de vida, han d’integrar-se un cop complerta la seva funció. Sovint donant pas a reflexos posturals o a patrons de moviment més complexos.

Si els reflexos primitius persisteixen actius, comporta una immaduresa del sistema nerviós central de la persona. Obstaculitzant o dificultant alguns moviments de més complexitat, com la coordinació motora gruixuda i/o fina, afectacions en la percepció, la cognició i/o l’expressió del moviment. Alguns dels reflexos primitius estan íntimament lligats amb el desenvolupament de la visió i, per tant, si l’infant no els integra i es mantenen presents pot afectar àrees visuals com l’enfocament, la motricitat ocular, la coordinació binocular i/o en la percepció visual. I en darrer terme, està lligat a conseqüències directes sobre les bases de l’aprenentatge.