Què fem

Els exàmens visuals estan destinats a avaluar la funcionalitat dels diferents aspectes de la visió

Examen de visió

1. Avaluació

De la mateixa manera que no hi ha límit d’edat per la detecció i resolució de molts problemes visuals, tampoc n’hi ha per fer-se un examen de la visió. Al centre d’optometria de Catalunya oferim aquest servei dels 0 als 99 anys.

L’avaluació visual consta de diferents parts. La primera part de l’examen va sempre acompanyada d’una breu entrevista amb el pacient, o amb els seus pares en cas de ser un nen, per tal de conèixer més sobre les necessitats individuals de la persona.

Al final de la sessió s’explica quins resultats s’han obtingut en cada àrea visual avaluada, el nivell de funcionalitat general del sistema visual i quines són les recomanacions optomètriques.

Aquesta primera avaluació té una durada aproximada d’entre una hora i mitja a dues hores, ajustat sempre a les necessitats de cada persona.

Segons la simptomatologia presentada s’avalua la funcionalitat de les àrees visuals que hi poden estar relacionades.

Eficàcia visual: estat refractiu, agudesa visual, enfocament, oculomotricitat, binocularitat i visió estereoscòpica.

Integració visual: de la visió central i la perifèrica, integració viso-cognitiva, integració viso-motora, integració viso- auditiva i integració viso-vestibular.

Processament visual: memòria visual, discriminació visual, memòria seqüencial visual, tancament visual, constància de la forma, direccionalitat i velocitat de processament.
Desenvolupament motor: reflexos primitius, regulació viso-postural, integració bilateral, lateralitat, desenvolupament epicrític i protopàtic i desenvolupament propioceptiu i cinestèsic.

Processament auditiu: errors d’especialització i selectivitat, equilibri, simetria, relació de la conducció aèria/òssia i lateralitat auditiva amb el mètode Tomatis®.

oftalmologia girona amb nens

Avaluació optomètrica

2. Diagnòstic

L’objectiu de l’avaluació, tant de l’entrevista com dels tests optomètrics és arribar a un diagnòstic.

A partir d’aquest, es pot oferir un pronòstic, aproximar i estructurar el tractament més adequat a cada pacient. En funció de les necessitats individuals del cada un, s’aborden diferents estratègies de tractament, utilitzant diferents eines com poden ser la rehabilitació visual, prescripció de lents i/o prismes, lents de contacte, reeducació auditiva i/o reflexos primitius, entre d’altres.

Detecció i prevenció de problemes visuals

3. Cribratge

Dels cinc als vuit anys d’edat és quan l’infant viu una etapa important, l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Per poder viure aquest període sense frustracions innecessàries es recomana fer una revisió del sistema visual, per tal de comprovar que està ajudant i no interferint aquest procés tant complex. L’screening visual o cribratge visual a l’escola, és una gran eina per detectar i prevenir problemes visuals en aquestes edats tant sensibles. Consisteix en una avaluació de més de 30 proves per cada alumne, amb l’objectiu de poder identificar quins infants poden estan amb risc de tenir unes habilitats visuals inadequades i en cas de necessitat, poder actuar amb la major celeritat possible.

Exercicis amb nens optometria

Coneixement i divulgació constant

4. Formació

Un referent com Nelson Mandela ens inspirava amb la sentència «L’educació és l’arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món

Com especialistes, el Centre d’optometria de Catalunya, hi creiem plenament. A part de formar-nos constantment creiem en la divulgació de la nostra professió. Ens agrada transmetre els coneixements necessaris a professors, pares i/o altres professionals per a què puguin entendre una mica més el gran món del sistema visual. 

Cursos com «Aprenentatge de la lectoescriptura i la visió. L’element clau per un òptim aprenentatge.» És un dels cursos de formació bàsica, de quatre hores de duració, destinat al personal docent amb l’objectiu d’ampliar el coneixement optomètric, explicació de les habilitats visuals, pautes pràctiques per obtenir el millor rendiment visual a l’escola. Exercicis divertits per poder estimular el sistema visual. De forma molt amena aprendrem de forma teòrica i pràctica senzilles activitats per poder millorar la visió de l’infant.

Conferències com «L’optometria a l’aula. Quina importància té la visió en l’aprenentatge? Quines són les habilitats visuals necessàries per aprendre?» Són exemples d’algunes de les conferències divulgatives, d’una hora de duració, destinades al personal docent i/o pares. Amb l’objectiu de donar a conèixer què és la visió i com detectar possibles problemes visuals.