Optometria

1. De la Simple vista a la visió

L'optometria és la ciència que s'encarrega de tenir cura de la visió, el sentit predominant en les persones. Molt sovint, però, confonem dos termes que representen conceptes diferents: la visió i la vista, i és que la vista només és un dels aspectes que formen la visió.

Nens amb ulleres

Veure-hi bé va molt més enllà de
veure-hi nítidament.

Tenir una bona visió és veure-hi en tres dimensions, enfocar correctament, realitzar moviments oculars normals, coordinar correctament l’ull amb la mà, etc.

Qualsevol d’aquestes habilitats visuals és indispensable en la majoria d’activitats de la vida diària. Per exemple, la manera com movem els ulls o com enfoquem la mirada són requisits essencials per una bona lectura; una altra habilitat, la coordinació de l’ull amb la mà, és fonamental per l’escriptura i pels esports.

És una premissa essencial de la nostra feina explicar que la visió és quelcom que no ve donat sinó que es desenvolupa: les persones aprenem a veure-hi.

Quan naixem no hi veiem gaire bé ni entenem allò que veiem: és mitjançant el correcte creixement de l’infant que la visió es desenvolupa i s’integra amb els altres sentits. Els nostres ulls creixen amb nosaltres, de la mà de la nostra vida i la nostra manera de ser. Així mateix, si la visió s’aprèn, un pot aprendre amb importants carències en qualsevol dels seus aspectes. Carències que aquí podem detectar i compensar.

millora la visio en nens

Optometria

2. Signes i símptomes

Aquesta llista de signes i símptomes us poden ajudar a identificar un problema visual. Us sentiu identificats amb algun d’ells? En cas de dubte sempre ens podeu fer arribar la vostra consulta aquí. Si ho preferiu, també podeu descarregar el llistat adjunt i fer-nos-el arribar a info@optocat.cat.

Signes i símptomes que ens poden ajudar a
identificar un problema visual:

 • Visió borrosa.
 • Cansament visual.
 • Mal de cap.
 • Picor i/o coïssor d’ulls.
 • Ulls vermellosos.
 • Es frega els ulls molt sovint.
 • Desvia un ull.
 • Tanca o es tapa un ull.
 • S’acosta molt al paper.
 • Curts períodes d’atenció.
 • Evita treballs prolongats de prop.
 • Mala comprensió lectora.
 • Velocitat lectora lenta.
 • Mou el cap en excés al llegir.
 • Saltar-se lletres o paraules al llegir o copiar.
 • Utilitza el dit per no perdre el punt.
 • Salta o rellegeix línies.
 • Confon paraules que comencen de forma similar.
 • Inverteix lletres o números: bd / pq / E3 / 96.
 • Problemes per entendre problemes bàsics de matemàtiques: mida/magnitud/posició.
 • No pot distingir entre la idea principal i els detalls menys importants.
 • Escriptura i dibuix poc acurats.
 • No segueix la línia a l’escriure
 • Mala cal·ligrafia.
 • Respon bé oralment, però no per escrit.
 • Problemes per recordar el què ha vist.
 • Problemes per visualitzar el què llegeix.
 • Dificultat per reconèixer la mateixa paraula dins del mateix text.
 • Problemes per aprendre dreta i esquerra.
 • Falta de coordinació i equilibri.
 • Dificultats en activitats rítmiques.
 • Dificultat en la conducció nocturna.

Optometria

3. Aspectes de la visió

Binocularitat

La binocularitat és l’habilitat per coordinar els dos ulls. Si els hi costa treballar junts apareixen problemes com visió doble, fatiga visual, picor i molèstia als ulls, mals de cap, etc.

Camp visual

El camp visual és l’espai en el qual poden ser vists els objectes mentre la mirada roman fixa en un punt determinat. La seva amplitud varia segons la grandària dels objectes, el color, la intensitat de la il·luminació ambient, el contrast entre objecte i fons i amb l’estat d’adaptació de l’ull.

Visió estereoscòpica o visió en 3D

És fruit d’una bona coordinació entre els dos ulls. És la capacitat de veure en 3D, per fer-ho necessitem que els dos ulls treballin conjuntament. Ens permet calcular distàncies.

Discriminació visual

És l’habilitat viso-perceptiva que ens permet reconèixer diferències i semblances entre formes. Per exemple entre un quadrat i un rectangle, entre “cada” i “cala” o entre una poma i una pera.

Fixació

Capacitat de deixar els ulls quiets mirant a un punt fix. Tot i que pot semblar molt fàcil, algunes persones els hi costa molt mantenir la mirada fixa, ja que qualsevol cosa que veuen “de reüll” els distreu. La fixació està molt relacionada amb l’atenció perquè mantenir els ulls en un lloc és mantenir-hi l’atenció.

Relacions viso-espacials

És l’habilitat viso-perceptiva de percebre la posició i orientació dels objectes amb relació a un mateix i amb relació a altres objectes.

Moviments oculars

Els moviments oculars ens permeten passar de mirar un lloc a un altre i seguir objectes en moviment. Uns moviments oculars precisos són fonamentals per una bona lectura: per no saltar-se paraules i llegir-les correctament, no saltar de línia, pels esports i per conduir, entre d’altres.

Memòria visual

És la capacitat viso-perceptiva per recordar allò que hem vist, ja siguin imatges, objectes, cares, formes o moviments.

Enfocament

L’enfocament o acomodació és l’habilitat visual que ens permet enfocar a diferents distàncies i fer nítid allò que estem mirant. Entre els problemes d’enfocament hi podem trobar visió borrosa de lluny i/o de prop i dificultat per passar ràpidament d’enfocar de lluny a prop o viceversa.

Figura-fons

És l’habilitat viso-perceptiva per identificar un objecte que ens interessa quan es troba envoltat per altres objectes que ens són irrellevants. “Veure l’arbre en el bosc”.

Agudesa visual

L’agudesa visual, el que es coneix com a vista, és la capacitat de veure el detall, tant en lluny com de prop. Una òptima agudesa visual seria el 100%, qualsevol percentatge inferior a aquest pot ser la conseqüència d’un error refractiu, és a dir, miopia, hipermetropia o astigmatisme, o un problema d’enfocament.

Memòria visual seqüencial

És la capacitat viso-perceptiva per memoritzar sèries i seqüències d’allò que veiem: lletres, paraules, nombres, imatges…

Coordinació ull-mà

Una bona coordinació ull-mà és el que ens permet agafar una pilota, jugar a tennis, escriure i dibuixar sense sortir-nos de la línia. Els ulls guien a la mà què i com ho ha de fer. Si l’ull i la mà no formen un bon equip podem trobar mala escriptura, sortir-nos de la línia al dibuixar, tenir dificultats en els esports de pilota.

Constància de forma

És l’habilitat viso-perceptiva de reconèixer una forma encara que aquesta canviï de mida i orientació.

Visió del color

És l’habilitat visual que ens permet distingir els diferents colors. L’anomalia en la visió del color es coneix com a daltonisme i pot estar present en diferents graus. Al contrari que els altres aspectes de la visió no pot ser millorada, així i tot, sempre és important saber si una persona pateix d’anomalies en la percepció del color.

Tancament visual

És la capacitat viso-perceptiva per visualitzar la totalitat d’una forma, imatge o objecte sense necessitat de veure la figura completa. S’utilitza molt al llegir, puix que ens permet llegir una paraula sense veure totes les lletres.

terapia visual per nens